čtvrtek 28. června 2018

Recenze: poznávací kartičky od výrobce Bylo nebylo

Díky malému českému nakladatelství Bylo nebylo se v naší domácnosti zabydleli Brouci a Lišejníky. Dva drobné kapesní atlasy ve formě volných karet vzájemně svázaných provázkem se skobou k zavěšení otevírají dětem dveře k poznávání těchto dvou velkých skupin organismů. Poznávací kartičky nejsou všeobjímající určovací pomůckou, zvolená forma zpracování je však atraktivní pro děti a podněcuje k touze po poznání. Ačkoliv máme doma několik různých přírodovědeckých knih a určovacích příruček, naší dceru nikdy nenapadlo, že by se s některou z těchto knih chtěla vypravit na přírodovědeckou výpravu a pátrat s jejich pomocí po druzích živočichů či rostlin ve volné přírodě. Tyhle kartičky to změnily. Možnost zavěsit si atlasy pomocí skoby na opasek, batoh, kolo či kamkoliv jinam, naši malou výzkumnici velmi zaujala.


Hned další den jsme se tedy vypravili monitorovat brouky a lichenoflóru našeho okolí. Karty jsme dětem k jejich velké radosti přicvakli na jejich jízdní prostředky. I naše pražská příroda umožňovala dostatečný rajón k biologickému vyžití. Během první půl hodiny jsme objevili dva vyobrazené druhy lišejníků, což vzbudilo všeobecné nadšení a nutnost se s objevenými druhy vyfotit. 


Karty jsou vyrobeny z kartonu, vypadají odolně, v dešti bych je však raději nechala doma. Výběr druhů je omezený, každý z miniatlasů popisuje deset různých brouků/lišejníků, což sice není mnoho, ale s ohledem na použitý formát je to pochopitelné. Ilustrace jsou věrohodné. Kartičky obsahují celý český i latinský název druhů, což působí vědecky a seznamuje to omladinu s typickým zápisem druhových jmen.


U každého druhu je krátká popisná poznámka, informace jsou však poněkud nahodilé, někdy se jedná o popis biotopu, jindy zmínku o způsobu života či o určité vzhledové charakteristice. Osobně bych uvítala o trošku více informací, alespoň popis biotopu a rozšíření každého z druhů, což jsou důležitá vodítka pro hledání druhů a jejich determinaci. Jak už jsem tedy psala výše, kapesní atlasy Brouci a Lišejníky otvírají dveře k poznání. K opravdovému poznání bude potřeba ve vhodný čas sáhnou i po obsáhlejší literatuře. To však nic nemění na faktu, že poznávací kartičky od Bylo nebylo umí odvést kus práce právě v té nejzásadnější etapě, tj. na počátku. Za nevysokou cenu 120 Kč, za něž si můžete každý z atlasů pořídit na stránkách nakladatelství Bylo nebylo, tak karty odvádějí slušný výkon.

Žádné komentáře:

Okomentovat